AĞAÇ DER KI / A TREE SAYS

Ağaç der ki:

Benim kuvvetim güvenmekten geliyor.

Atalarım hakkında hiçbir şey bilmiyorum,

ya da benden her bahar türeyen binlerce çocuk hakkında.

Ben tohumumun içindeki sırrı sonuna kadar yaşıyorum

ve başka hiçbir şey ile ilgilenmiyorum.

Tanrının içimde oluşuna güveniyorum.

Yaptığım şeyin yüceliğine güveniyorun.

Bu güvenin içinden yaşıyorum.

Hermann Hesse

 

A tree says:

My strength is trust.

I know nothing about my ancestors,

I know nothing about the thousand children that every year spring out of me.

I live out the secret of my seed to the very end,

and I care for nothing else.

I trust that God is in me.

I trust that my labor is holy.

Out of this trust I live.

Hermann Hesse