PROJE AXIS MUNDI

Hiçbir ağaç, kökleri cehenneme ulaşmadan, cennete doğru gelişemez. – Carl Gustav Jung

Proje Axis Mundi, benim 2001’den beri sürekli geliştirdiğim bir çalışmam…

 

Amacım, disiplinler arası çalışmalarımda yeni bir çerçeve oluşturmak için bütüncül bir yaklaşım kullanmak.

 

Ben hikaye anlatıcısı, bir oyun yazarı ve hareket uzmanıyım. Profesyonel kariyerim boyunca sahne sanatları alanındaydım ve hala bu alanda çalışmalarıma devam ediyorum. Dramatik sanata yaklaşımım doğal olarak her zaman sosyolojik, politik ve psikolojik çalışmayı içeriyor. Başka türlüsü zaten mümkün değil. Bu yolda travma olgusu ile karşılaşmam da tesadüf değil çünkü travmayı özellikle de kişilerarası travmayı sosyo- politik bağlamdan ayırmak mümkün değil.

 

Dr. Bessel van der Kolk, Dr. Peter Levine, Dr. Stephen Porges, Betsy Polatin gibi uzmanlardan sınır sistemi ve travma üzerine aldığım eğitimler, insan belleğinin aslında duyusal ve duyusal bir deneyim olduğunu ve bu deneyimlerin bedende nasıl ifade bulduğunu anlamamı sağladı. Bu yüzden yaratıcı süreçlerde ve öğretilerimde bedenin belleği ve sinir sistemi ile daha çok çalışmaya başladım…

 

Dramatik sanat, duygularda büyük değişimler yaratarak, bireysel ve toplu olarak yenilenme ve onarıma kaynaklık edebilir; Aristoteles’ın açıkladığı gibi bu katarsiştir. Travma bilgili yaklaşım “katarsis” kavramını hem toplumsal olarak hem de yaratıcı süreçlerde tekrar gözden geçirmeme aracılık etti.

 

Sadece sinirbilim üzerine değil; yoga, Gurdjieff Hareketleri, Consapevolezza Corporea Dinamica (antropolog ve sanatçı Martino Nicoletti tarafından yaratılan Dinamik Beden Farkındalığı), kutsal danslar, Latihan gibi gibi bazı kadim uygulamaları kaynağından deneyimlenmiş öğretmenlerle çalışma fırsatım oldu. Bununla birlikte Feldenkreis, Alexander, Bartenieff, Linklater gibi daha bize yakın yöntemleri de çalıştım.

Tüm bu deneyimler, kendi çalışmalarıma küresel bir yaklaşımı somutlaştırdı.

 

Kullandığım metodoloji, şu anki hareket eğitimi uygulamamda açıkça görülüyor.Travma konusunda bilgili bir hareket uzmanı olarak, bu kadim uygulamaları daha yeni hareket uygulamalarıyla birleştiriyorum. Hareket ederek içinizde sessiz ve yaratıcı bir noktanın farkına varmaya başlarsınız; aynı zamanda sessiz ve hareketsiz kalarak, içinizdeki tıkanıklıkların farkına varmaya başlarsınız. Benim diyalektik yöntemlerim, bu öğretilerin unsurlarını uyarlayarak, eylemi ve eylemsizliği dengeler. Bu çalışmalarla travma bilgili, güvenli bir katartık bir sağaltım gerçekleşebilir ve özgün yaratıcılık kendini gösterebilir.

 

Bu çalışmamı Proje Axis Mundi olarak adlandırıyorum.

 

Bir sembol olarak Axis Mundi, hemen her eski inanç sisteminde veya mitolojide bulunan bir ağaç semboldur. Göğün yeryüzü ile birleştiği, dünyanın merkezini, ekseni temsil eder. Bu hem göğün direğini hem de dört pusula yönünün birleştiği yerin gök ile arasındaki bağlantı noktasını ifade eder. Her şeyin birleştiği ve kesiştiği bir eksen.

 

Altay Şamanlığına göre, bu gök ve dünya arasındaki eksende yol alan herhangi biri veya herhangi bir şey, potansiyel bir bilgi deposu haline gelir.

 

Tüm temsilleri ile bu sembol, bilgi arayışına olan ilgimi ve bütüncül yaklaşımımı mükemmel bir şekilde tanımlar. Dramatik sanat, mitler, ritüeller, sinirbilim, yoga, kinesiyoloji ve hareket gibi çeşitli alanları sentezlemeyi ve yeni bir şeyler yaratmayı seviyorum.

 

Öğrenmeye ve paylaşmaya devam ediyorum…