BE HONEST / DÜRÜST OL

En derin gerçeğinizi söyleyin, herşeyi kaybetmek anlamına gelse bile.. gururunuzun, statünüzün, imajınızın, hatta yaşama biçiminizin. Yalanlar veya yarı gerçeklerle dolu yaşam, konuşulmayan şeylerin yükü, eninde sonunda sizi ve etrafınızdakileri boğmaya başlar. Gerçek ile dolu bir varoluş için herşeyden vazgeçin. Bilin ki, sadece önemsiz şeyleri kaybedeceksiniz. Ralph Wondo Emerson

 

Speak your deepest truth, even if it means losing everything – your pride, your status, your image, even your way of life. A life of lies and half-truths, the burden of unspoken things, will eventually suffocate you and everyone around you. Give up everything for a truthful existence. Know that you can only lose what’s non-essential. Ralph Wondo Emerson

Ece Türkmut