Beden ve Benzeri

5cf262da412dd90bd88485e4ee83b371

Beden ve benzeri sözsüz iletişim çalışmasının içinde yer alan ama tek başına da uygulanabilen daha konsantre bir atölyedir. Çalışma bireyin kendi bedeni ile ilişkisi üzerinden ikili ilişkiler ve iletişim becerilerini bedensel olarak deneyimlemekle ilgilidir. Bu çalışma özellikle performans sanatında kullandığımız bazı kinestetik uygulamalar barındırmaktadır.

Kinestetik (kinēsis, hareket + aisthēsis, algılama), hareket yoluyla algılama anlamına gelmektedir. Kinestetik çalışmalar sayesinde kendimizi doğru deşifre edebildiğimiz ölçüde karşıdaki kişiden gelen sözsüz iletişim mesajlarını da doğru deşifre edebilmekteyiz.

Kinestetik çalışmalarla proprioseptive algılar gelişir; bedenimizin doğal dürtüleri daha kolay gözlemlenir. Bedenimiz ve zihnimiz koordinasyonlu hale gelir. Böylece beden dilini sadece makro düzeyde değil mikro düzeyde de algılayabiliriz. Yapılan takım çalışmalarında empatiyi güçlendirerek sözsüz iletişimin etkin kullanımı sağlanır. Bu yolla sosyal ve iş ilişkilerinde karşılaşılan durumlara karşı esneklik kazanılması amaçlanır. İlişki ve iletişim becerilerini sadece bedenle deneyimlediğimiz bu çalışmada bolca susup çokça hareket ediyoruz. Bu yüzden rahat kıyafetlerle katılmak önerilir.