Dans ve Hareket Terapisi

5cf262da412dd90bd88485e4ee83b371
“İnsanların nasıl hareket ettiği değil, insanları neyin hareket ettirdiği benim için önemlidir.”

Pina Bausch

Dans ritüelleri tarih içinde pek çok kültürde sağaltım yöntemlerinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

İnsanların hareket özellikleri çevreyle kurdukları ilişki tarzını ve problem çözme yöntemlerini yansıtır. Kişinin hareket yelpazesini genişletmesi kişiliğinin farklı yönlerini tanıyıp harekete geçirmesi anlamına gelecektir.

Bu çalışma büyük ölçüde ihmal edilmiş bir alan olan bedenin sağaltıcı olanakları üzerine yeniden düşünme sürecini harekete geçirmeyi umut eder.

Dans/hareket terapisi psişik sağaltımı beden ve zihin arasında köprü kurarak ve dansın yaratıcı ifadeye yönelik elemanlarını kullanarak gerçekleştirmeyi esas alan bir yaratıcı sanat terapisi yöntemidir.