Hitabet Sanatı

İnsan tarihinin gelişimi içinde en büyük adım ya da buluş insanoğlunun kendi sesini boğumlayıp ona bir anlam yüklemesi olmuştur. Konuşabilmek doğuştan gelme bir beceri olsa bile, sonradan geliştirebilecek bir yetenektir. Konuşmak yalnızca düz bir iletişim aracı değildir. Kişinin tüm duygularının yanı sıra düşüncelerini de çevresine ulaştırabildiği en etkin yoldur. Öyle insanlar vardır ki; onlar konuştukları zaman soluduğunuz havanın bile onların sayesinde olduğunu zannedersiniz. Konuşmaları öylesine etkilidir ki, bulundukları her ortamda büyük etki uyandırırlar.
Çalışmada konuşma sanatı teknikleri ve hitabet becerisi üzerine çalışılır. Günlük yaşamda sesini çokça kullananlara (sunum yapanlar, öğretmenler, eğitmenler vb) yöneliktir.
Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma
Sesin Etkili Kullanımı
Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı
Ünsüzlerin Doğru Sesletimi
Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma Kuralları
Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Durak vb. Kurallar
Doğaçlama ve beden dilinin etkin kullanımı
Hitabet; Konuşmaya psikolojik hazırlık, konuşmayı etkileyen etkenler, konuşmanın sunuluşu üzerine eğitim verilir.