KALBINI BUL / FIND YOUR HEART

En yüce bilgelik sadeliktedir.

Sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşmak, şükran duygusu, bağışlayıcılık.

Asla karmaşık ya da ayrıntılara gizlenmiş değildir.

Hakiki bilgi ücretsiz, öylece herkese açıktır.

Senin DNA’na işlenmis halde bir parçandır.

İhtiyacın olan herşey içindedir.

Tüm yüce öğretmenler, rehberler bunu başından beri söylemişlerdir.

Kalbini bul, yolunu bulacaksın.

Carlos Barrios

(Maya manevi rehberi, Kartal kabilesi önderi)

The greatest wisdom is in simplicity.

Love, respect, tolerance, sharing, gratitude, forgiveness.

It’s not complex or elaborate.

The real knowledge is free.

It’s encoded in your DNA.

All you need is within you.

Great teachers have said that from the beginning.

Find your heart, and you will find your way.

Carlos Barrios

(Mayan elder and Ajq’ij is a ceremonial priest and spiritual guide of the Eagle Clan)