SANAT DEĞIŞTIRIR / ART

Sanat asla bir savaşı durduramaz ve kimseye iş sağlamaz, konu bu değil. Sanatın böyle bir işlevi/görevi yoktur. Sanat olayları değiştiremez ama insanları değiştirebilir. İnsanları etkileyebilir, böylece insanlar değişebilir, çünkü insanlar sanatla değiştirir – zenginleşir, yücelir, cesaretlenir- Onlar da olayların seyrini etkileyebilecek şekilde hareket edebilirler; oy kullanma şekilleriyle, davranışlarıyla, düşünme biçimleriyle…

 

Leonard BernsteinThe point is, art never stopped a war and never got anybody a job. That was never its function. Art cannot change events. But it can change people. It can affect people so that they are changed…because people are changed by art – enriched, ennobled, encouraged – they then act in a way that may affect the course of events…by the way they vote, they behave, the way they think.  Leonard Bernstein(John Gruen interview in Los Angeles Times, December 31, 1972)