Sözsüz İletişim

Sözsüz iletişim, kullandığımız dilden ya da sözlerden daha hızlı bir iletişim aracıdır. Günümüzde yapılan araştırmalar, iletişim kurarken sözlü iletişimin yüzde yirmilerde, sözsüz iletişimin ise daha fazla oranlarda etkili olduğunu gösterir. İnsanoğlunun öğrendiği ilk anlaşma ve iletişim aracı beden dilidir. Ancak sözsüz iletişim, sadece yüzdeki duygu ifadeleri, mimik, jestler gibi beden dilini (kinestetik) değil, aynı zamanda tonlama, ses, vurgu gibi (paralinguistik) faktörler, göz teması, çevre ile fiziksel mesafe (proksemik) ve zamanlama gibi temel öğeleri içine alır. Sözsüz iletişim mesajlarını daha iyi algılayan ve kullanan bireylerin, sosyal ilişkilerde ve iş hayatlarında daha başarılı oldukları saptanmıştır.
Sözsüz iletişimde bilgi akışı kesintisizdir. İnsanın normal konuşma hızı dakikada 100 -120 kelimedir; Aynı süre içinde ortalama bir insan yaklaşık 800 kelime düşünür. Beden dili, bu söze dökülemeyen düşünce ve duyguların dışa vurum şeklidir. Beden dilimizi doğru kullanmak ve karşımızdaki kişinin beden dilini doğru deşifre edebilmek bu açıdan büyük önem taşır.
Sözsüz iletişimin bilinen en popüler öğesi beden dilidir. Beden dili, gözleri, dudakları, başı, elleri, ayakları, omuzları, jestleri, dokunmayı, hareketleri ve duygusal yüz ifadelerini kapsamaktadır. Bireyin kendisini algılayışını, bir grubun içerisinde kendini konumlandırmasını , insanlarla ilişkilerini beden dillerinden anlayabiliriz. Beden dilini doğru okuyabilmek de zihinsel ve fiziksel yetkinliği arttırarak sosyal ilişkilerimizde ve iş yaşamımızda iletişim becerilerimizi daha başarılı kullanmamızı sağlar.
İnsanların tek bir kelime etmeden düşüncelerini nasıl ilettiklerinin gizemlerini keşfetmek herhangi bir sosyal durumu yönetmenin en güçlü ve ilk adımıdır. Beden dili kitaplarında yazan bireysel sinyalleri ezberleyerek uygulamaya çalışmak riskli olabilir. Özgün, etkili beden dili, parçaların toplamından daha fazla eder. Bu eğitimde eski beden dili bilgilerinden daha farklı ve güvenilir yöntemler paylaşılır. Atölye çalışması yaklaşık 3 saat sürmektedir.