Travma Bilgili Yogaya Giriş (40 saat)

Travma Bilgili Yoga, eğitmenin/kolaylaştırıcının travmanın yaygınlığına ve belirtilerine dair bilgisiyle yoga derslerinde güvenli alan oluşturmaya yönelik özel bir özen ve hassasiyetle yaklaşımını anlatır. Travma teorileri, bağlanma teorisi ve sinir bilim temellerine dayanan bir yoga uygulamasıdır.

Genel Bakış

Travma Bilgili Yoga, kolaylaştırıcının travmanın yaygınlığı, doğası, insan fizyolojisi, nörolojisi, psikolojisi ve davranışlarına etkileri üzerine olan bilgisiyle yoga derslerinde herkes icin güvenli alan oluşturmaya yönelik özel bir özen ve hassasiyetle yaklaşımını anlatır.  TBY’da kolaylaştırıcı travmayı ve travmanın yaygınlığını bilir, kabul eder ve travma geçmişinin kişilerinin yoga ve hareket deneyimini nasıl etkileyebileceğine dair bir anlayışa sahiptir. Farkındalık ve hassasiyetle bedenle nazik ve güvenli bir ilişki yaratma fikri gözetir.

Beden duyumları ile çalışırken tolerans geliştirme, öz ve birlikte düzenlemeye yönelik ilişkisel konuları dikkate alır.

Kullanılan dil yoluyla ilişkisel dinamikleri tekrar yapılandırma ve güç kazandırma,

Interosepsiyon deneyimi ve pratiği,

Güvenlik ve seçim yoluyla kontrol kazandırma,

Hareket aracılığıyla şimdiki zaman deneyimi,

Etkili eylem ve ritim yaratma gibi ortak prensipleri benimser.

Travma bilgili yoga kolaylaştırıcıları;

Travma alanında eğitim almaya devam etme taahhütü veririler. Alandaki yenilik, gelişime ve uygulamaları takip ederler,

Emniyet,

Güvenilirlik ve Şeffaflık,

Akran Desteği,

İşbirliği ve Karşılıklılık,

Güçlendirme, Söz ve Seçim,

Kültürel, Tarihsel, Toplumsal ve Cinsiyet konuları,

gibi bazı temel prensipleri içselleştirir ve buna uygun hareket ederler.

İstatistikler, herhangi bir yoga stüdyosunda 20 kişilik bir derste muhtemelen en az bir veya iki travma deneyimi yasamış yoga öğrencisi olduğunu gösteriyor.  Bu oran riskli popülasyonu olan yerlerde artıyor. (örn, 20 öğrencide dört veya daha fazla). Bu bilgi doğrultusunda Yoga derslerinin ve eğitmenlik eğitimlerinin Travma Bilgili hale gelmesinin opsiyonel olmadığını düşünüyorum.

KİMLER İÇİN

Bu eğitim, “travma bilgili” yoga eğitmenleri yetiştirmeyi amaçlar.

Derslerini travma bilgili hale getirmeyi ve yoga/hareket derslerinde her katılımcı için optimum düzeyde güvenli alan oluşturmayı amaçlayan hareket profesyonelleri ve seanslarına travmaya duyarlı yoga yaklaşımı eklemek isteyen ruh sağlığı profesyonelleri eğitime katılabilir.

GEREKLİLİKLER

Katılım için (200HR) Temel Yoga Eğitmenlik Eğitimini tamamlamış olmak gerekmektedir.

İçerik

 • Travma Teorileri, Sinir Bilim ve Bağlanma teorisi
 • Travmanın fizyolojisi ve nörolojisi üzerine bulgular,
 • Travma tedavisinde neden beden odaklı çalışmalar yapılır.
 • Travma Bilgili Yoga ve Travmaya Duyarlı Yoganın farkları nedir?
 • Travma tedavisini destekleyici olarakTBY nasıl çalışır?
 • TBY diğer beden odaklı çalışmalardan farkı nedir?
 • TBY dil özellikleri
 • TBY formlar (hareket)
 • Tetiklenmelerle çalışmak
 • TBY yönlendirme ve prop kullanımı
 • TBY Nefes çalışmaları nasıl yapılır?
 • TBY uygulamasında çevre ve uygulayıcı nitelikleri nelerdir?