“Anlatı kurgusal olabilir ama temas gerçektir.” – Nedra Gallegos

 

İster sahnede, ister filmde, ya da televizyonda olsun, çıplaklık, teshir ya da seks simülasyonu genellikle bir hikayenin anlatılmasında önemli bir role sahiptir. Her ne kadar bu sahnelerdeki performanslar izleyiciye hikayenin ayrılmaz bir parçası olabilecek güçlü hisler aktarsa da aynı zamanda aşırı teshir içeren işleri gerçekleştirirken sanatçılar için ortaya çıkan benzersiz kırılganlık olur.

 

Yakınlık koordinatörü ya da yakınlık yönetmeni nedir?

Yakınlık koordinatörü/ yönetmeni çıplaklık, seks simülasyonu ve diğer mahrem ve aşırı teşhir ya da fiziksel şiddet içeren sahneler konusunda bir savunucu, oyuncular ve yapım arasında bir bağlantı ve hareket koçu ve/veya koreograftır.

 

Yakınlık koordinatörü/ yönetmeni ne yapar?

• Oyuncular ve yapım arasında iletişim ve ara buluculuk görevi gören bir savunucu olarak hareket eder;

• Sanatçıların ve diğer yapım personelinin uygun güvenlik protokollerine uymasını sağlar;

• Bir yönetmenin vizyonunu gerçekleştirmede kaynak görevi görür;

• İnanılırlığı artırmak için yönetmen tarafından talep edilmesi halinde hareket koreografı rolünü üstlenir;

• Aşırı teshir içeren sahnelerde oyuncuların kendilerinden ne beklendiğini anladıkları,  travma bilgili ve onayı sürekli tekrar değerlendirdikleri bir ortam oluşturmaya çalışır.

Bir yakınlık profesyoneli, yakinlik içeren sahnelerin hikaye anlatımını desteklemek olan bir hareket uzmanıdır; Her biri diğeri kadar önemli olan üç temel gorevi üstlenir:  savunuculuk, iletişim ve koreograf.

Savunuculuk

Yakinlik yönetmenliği veya koordinasyonu, onaya dayalı çalışmanın sağlam bir temeli olmadan yapılamaz. Bu hikayelerin hassas doğasından dolayı bu rol, sanatçıların kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olmalarını ve sınırlarını ve ihtiyaçlarını savunacak araçlara erişimlerini sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, sanatçıların koreografisi yapılan eylemlere ve anlatılan hikayelere rıza gösterip göstermeyeceği konusunda iletişim saglar. Bir savunucu olarak, sanatçıların ve yaratıcı ekibin dahil olduğu konuşmaları kolaylaştıran ve herkesin işini en iyi şekilde yapması için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olmasını sağlamaya yardımcı olan bir destek sistemidir. Bu, potansiyel olarak zararlı güç dinamikleriyle mücadele ve rızanın özgürce verilip geri alınabileceği bir alanı teşvik etmek anlamına gelir.

İletişim

Yakınlık profesyonelleri departman başkanlarıdır ve bu nedenle yapım içerisinde bağlantı noktası ve iletişim uzmanı olarak hizmet ederler. Yakinlik profesyonelleri, özel bir samimi hikaye anlatımı merceğiyle, özel aksesuar ve giysilere duyulan ihtiyaç konusunda iletişim kurmak veya ışık tasarımcısıyla çıplaklık olacağı konusunda önceden iletişim kurmak gibi şeyler yapabilir. Yakinlik yönetmenleri ve koordinatörleri bir yapımdaki bağ dokusudur ve tüm tarafların hassas hikaye anlatımını desteklemek için gerekli bilgilere sahip olmasını sağlamak için çalışırlar.

Koreograf

Hareket profesyonelleri olarak yakınlık yönetmeni/koordinatörleri, yönetmenin vizyonunu gerçekleştirmek ve oyuncuların sınırlarını desteklemek için mutabakata dayalı, dinamik ve tekrarlanabilir hareketlerin, işbirliği içinde nasıl oluşturulacağını ve ayarlanacağını planlar. Koreografi, çok özel ayarlanmış hareketler olabilir veya değişiklikler yapılabilen koreografik parametreler gibi görünebilir. Amaç, gösterinin kaç kez gerçekleştirildiğine veya sahnenin kaç kez çekildiğine bakılmaksızın, oyuncular ve yönetmen tarafından üzerinde anlaşılan aynı hikayenin herkes icin güvenli bicimde anlatılmasını sağlamaktır.