Bir yakınlık profesyoneli, her şeyden önce, yakınlık içeren hikayeleri sanatçılar için tekrarlanabilir ve sürdürülebilir bir fiziksel yapıya dönüştüren bir hareket uzmanıdır.

Sektörde ırk, kimlik, engellilik, travma, şiddet vb. ile ilgili konularda daha uzmanlaşmış danışmanlar ve koordinatörlerin sayısı artıyor. Türkiye’de bu uzmanlık alanına öncülük ettiğim icin heyecanlıyım.

Bunu yapabilmek için bu meslek, savunuculuk ve uzlaşmaya dayalı işbirliğine odaklanan bir etik kurallarına dayanır. Ek olarak, bir hareket uzmanı olarak (ve profesyonelin uzmanlığa bağlı olarak), bu hikayenin anlatımı için dramaturg ile işbirliği yapabilir.

Bir yakınlık uzmanının yaptığı işe ek olarak başka bir uzmanlık alanında da destek sunabileceği bazı durumlar vardır.

Bunu yaparken, her rol için uygun şekilde faturalandırılmalı ve ücretlendirilmelidirler. Bazı yaygın örneklere bir göz atalım:

 

Sahnelenen şiddet ile yakınlığın kesişimi

Şiddet ve yakınlık simülasyonu içeren canlı bir performans durumunda, muhtemelen hem bir dövüş yönetmenine hem de bir yakınlık yönetmenine ihtiyaç duyulacaktır. Bunlar iki ayrı pozisyondur. Yakınlık ve dövüş yönetmenleri, hareket ve koreografi konusunda ortak bir geçmişe sahip oldukları için mükemmel işbirlikçileri olabilirler. Bazı durumlarda bir kişi hem kavga hem de yakınlık becerilerine sahip olabilir. Eğer bu profesyonel her iki işi de üstlenmenin kendi kapasitesi dahilinde olduğuna karar verirse,

Her rol için uygun şekilde faturalandırılmalı ve telafi edilmelidir. Çoğu durumda, bir kişi her iki beceri grubuna da sahip olsa bile, iki ayrı profesyonelin işe alınması sürece en iyi şekilde hizmet edebilir, böylece her kişi güvenlik ve hikaye anlatımı hizmetinde yalnızca bir uzmanlık alanına odaklanabilir.

 

Yakınlık ile kimliğe dayalı hikayenin kesişimi

Irksal çatışma içeren hikayeler, tarihsel ya da cinsel kimliğe dayalı şiddet veya engelli bedenlerle ilgili zorluklar gibi hem yakınlık sahnelerini hem de karakterin kimliğini çevreleyen çatışmaları merkeze alan yapımlar  için bir prodüksiyon, hem bir yakınlık profesyoneli hem de travma bilgili bir uzmanı gorevlendirmelidir.

Travma bilgili danışman, yaratıcı ekibin psikolojik güvenliği için bir çerçeve sağlamanın yanı sıra gerekli dramaturjinin oluşturulmasını da kolaylaştırır. Bu, oyuncuların ve ekibin kimliğe dayalı hikaye anlatımının yoğun anlarında daha sağlıklı çalışmasına olanak tanır. Hem kimliğe dayalı hikaye anlatımı hem de simüle edilmiş seks, çıplaklık, aşırı teşhir ve/veya fiziksel yakınlık içeren sahneler için belirlenen psikolojik güvenlik çerçevesinde çalışır ve bunu onaya dayalı bir hareket uygulamasıyla destekler.

 

Daha Büyük Bir Kültür Değişiminin Parçası Olarak Yakınlık Profesyoneli

Yakinlik çalışmasının temelleri son birkaç yılda sanatta muazzam bir etki yarattı ve endüstrinin onaya dayalı uygulamalara olan ihtiyacına ilişkin farkındalık katlanarak arttı. Pek çok sanatçı mahrem materyalleri ele almak için kendi uygulamalarını geliştiriyor ve mahremiyet yönetiminin profesyonelleşmesiyle birlikte bu becerileri kurumsal destekle kullanma becerisinde bir artış görüyor.

Yakınlık çalışması, rızaya dayalı sanatsal uygulamalar fikrine öncülük etmiş ve yaygınlaştırmış olsa da, bu yöntem ve değerler, yakınlık sahneleriyle sınırlı olmamalıdır. Bir yakınlık uzmanının mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, her türlü sahne çalışması sırasında onaya dayalı uygulamalardan yararlanmak önemlidir. Bunu yapmak, çalışma alanında bir onay kültürünün oluşmasına katkıda bulunur ve sanatçıların ve yönetmenlerin daha kolay ve güvenli bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

Sektörümüzde onay ve temsil ilkelerinin nasıl vurgulanabileceğini ve bu değerlerin, birlikte çalıştığımız kişilerin insanlığını merkeze alan seçimlere doğru her birimize nasıl rehberlik edebileceğini düşünmenizi teşvik eder.

Eğer her birimiz alışkanlıklarımızda bazı kasıtlı değişiklikler yapmaya kararlı olursak, sektörümüzde hayati derecede ihtiyaç duyulan derin bir değişime katkıda bulunabiliriz.