YogART

5b17e4ef6b28b99d7f82fbdee24bf1e4

Sanat eğitimi veren üniversitelerde yoga eğitiminin mecburi ders olarak bazen de seçmeli ders olarak uygulanması son derece yaygındır. Yale Universitesi School of Drama, Stanford University Theater and Performance Studies, University of Oxford Fine Arts Faculty, Harvard Faculty of Arts and Sciences yoga dersini mecburi ders olarak müfredatlarına koyan okullardan bazılarıdır. Bu uygulama ülkemizde yeni başlamıştır. Şimdilik Beykent Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi’nde bu örnekleri görmekteyiz.
Bu çalışma ile öğrencinin zihin beden bütünlüğünü yeniden kurması sağlanır. Böylece bedende ve zihinde açığa çıkan hislere karşı daha duyarlı ve açık bir zemin oluşturulur.
Yıllar içinde üretmiş olduğu düşünce kalıpları ve şartlanmaların farkına vararak kendi yaratıcılığını ya da üretkenliğini engelleyen olgularla yüzleşme şansı bulur.
Duygu ve düşüncelerini daha açık ve net ifade etme şansı bulur. Kendi potansiyelini görme ve değerlendirme yeteneği gelişir.
Hayatta deneyimlediği her türlü duruma karşı daha güçlü ve dengeli bir duruş sergilemeyi öğrenir.
Öğrenci kendi öz disiplinini kazanır. Çalışma, araştırma ve yaratma isteği artar. Öğrencinin beden ve zihin farkındalığını artıran uygulamalarla yaratıcı potansiyelini de artırması hedeflenir.